Ticari Elektronik İleti İzni

Ticari Elektronik İleti İzni Aydınlatma ve Onay Metni

Gizliliğinize saygı duyuyor ve çok önem veriyoruz.

LENA MAMA YAYINCILIK TİCARET A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve çok önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Şirket olarak ihtiyacınızı anlayarak size en doğru ürünü sunmak ve en iyi hizmeti alabilmenizi sağlayabilmek amacıyla kişiselleştirilmiş reklamları göstermek, gerekli analizleri yapmak ve sistemimizi sizler için sürekli geliştirmek amacıyla çerezler ve cihaz tanımlama gibi hassas olmayan bilgileri kullanırız.

Şirket olarak, onay metninin doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kişisel verileriniz, Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında, E-posta ve SMS gönderimi faaliyetimiz kapsamında, ihtiyacınıza uygun ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, icrası ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla, müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onayınız doğrultusunda işlenecektir. Kişisel verileriniz, bu doğrultuda SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi ekte yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanmak suretiyle işletebilirsiniz.

Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere tarafıma elektronik ortamdan E-posta ve SMS gönderilmesine onay veriyorum.


Whatsapp Telefon